به نام خدا

 

                                                   

به نام دوست که هرچه داریم از اوست...

دراین متروکه دنیا که یاری نیست،نشانی از کسی یا از دیاری نیست،به عشقی جز خــــــــــــــداوند اعتباری نیست.

باسلام.این وبلاگ توسط سجاد حاجی زاده ساخته شده،امید است مطالب برای شما دوستان مفید واقع شود.
نظریادتون نره،ممنون.


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در چهارشنبه دهم مهر 1392 ساعت 10:0 موضوع | لینک ثابت


friendship

Life ends when you stop Dreaming

Hope ends when you stop Believing

Love ends when you stop Caring

Friendship ends when you stop SHARING


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه هفتم مهر 1392 ساعت 11:55 موضوع | لینک ثابت


Top 10 teaching tips

Top 10 teaching tips

 

 

1. Curriculum

            Find a lesson appropriate for the age of audience and the program setting. If you use a higher level lesson, students will understand a little and if you teach a lesson lower than the level they are, they get bored soon.

 

2. Be Prepared

            Practice your program.

            Don’t wing it, it doesn’t work. Have your supplies and a few extra copies just in case. You may even ask for volunteers to set the facilities you need in the class. This encourages students to take part in the activities.

 

3. Have a Plan

            Know your lesson and how you are going to present it. Think it through; ask yourself questions about what you will say when and how. Lesson plan is your guide in your sojourn in the classroom. If you don’t know something because you had not prepared the lesson, don’t use risks such as, ‘answer this question at home’, or ‘I don’t explain this, because you have not studies’. Students are cleverer than we think!

 

4. Have Supplies

            Have your supplies early and bring extra. Let the students waste some of your supplies, even.

 

5. Speak Loudly

            You can’t teach them if they can’t hear you. Don’t scream! Speak as loud as you think every body hears you and no body is annoyed!

 

6. Always be Positive

            If you have an individual or group say something in front of the group, be very careful about correcting them. Be supportive in their ideas. After all, you did ask for their opinion.

            Beware of Jokes;

            what is funny to you is not necessarily funny to everyone else.

 

7. On Time

            If you are early, you are on time; if you are late, you are left! Make sure you have plenty of time to set and tear down your display and supplies! Don’t forget: "Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise!".

 

8. Appearance

            The better you look, the better your presentation; be comfortable but professional. Students are not comfortable with a formal teacher, always in his black suit. Change your cloths off and on, attract their love and be a good model for them. When asked, most of the students say they want to become a teacher in the future; don’t deteriorate their dreams!

 

9. Use the Opening/ have a Closing

            A good opening makes every body warm. Without warm up section, you will have awful muscle-ache!

Have a Summary prepared for your closing. They will learn more if you reinforce your points again at the end.

 

10. Don’t forget to say "Thank You"

            "Great!", "Well done!", "Excellent!", "Clap!", "Good", etc. are magic words. Use them appropriately, as much as possible.


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در شنبه یازدهم آذر 1391 ساعت 12:15 موضوع | لینک ثابت


Did You Know…؟

Did You Know…?

1. The most common name in the world is Mohammed.
2. The name of all the continents ends with the same letter that they start with.
3. The strongest muscle in the body is the tongue.
4. There are two credit cards for every person in the United States.
5. TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.
6. Women blink nearly twice as much as men!
7. You can't kill yourself by holding your breath.
8. It is impossible to lick your elbow.
9. People say "Bless you" when you sneeze because when you sneeze, your heart stops for a millisecond.
10. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.

 

آيا ميدانستيد...؟

1- محمد رايجترين نام دنياست.

2- نام تمام قاره ها به همان حرفي ختم ميشود که با آن شروع ميشوند.

3- زبان قويترين عضله در تمام بدن است.

4- به ازاي هر نفر در ايالات متحده، دو کارت اعتباري وجود دارد.

5- کلمه "TYPEWRITER" بلندترين کلمه معناداري است که ميتوان با استفاده از کليدهاي يک رديف صفحه کليد درست کرد.

6- زنها دو برابر مردها پلک ميزنند.

7- کسي نميتواند با نگه داشتن نفسش خودکشي کند.

8- هيچکس نميتواند آرنج خودش را ليس بزند.

9- دليل اينکه مردم به کسي که عطسه ميکند ميگويند "عافيت باشد" اين است که در زمان عطسه کردن قلب به مدت يک ميلي-ثانيه از حرکت باز مي ايستد.

10- خوکها، به علت حالت جسماني که دارند، نميتوانند به آسمان نگاه کنند.


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه هفتم اسفند 1388 ساعت 11:50 موضوع | لینک ثابت


My Life

My Life

One day you will ask me what I love more...

you or my life, and when I will say My Life

you will walk away from me without

knowing...that you are My Life

*******************

...یه روز ازم می پرسی چی رو بیشتر دوست دارم

,تو یا زندگیمو و وقتی بگم زندگیمو

 ...از من دور خواهی شد بدون اینکه بدونی

که تو زندگی منی


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه هفتم اسفند 1388 ساعت 11:45 موضوع | لینک ثابت


تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

آيا انگليسي آمريکايي (American English) و انگليسي بريتانيايي (British English) دو زبان مجزا هستند يا دو حالت مختلف از زبان انگليسي؟ بعضي‌ها مي‌گويند آنها دو زبان مختلف هستند ولي خيلي‌ها آنها را تنها حالتهاي مختلفي از يک زبان مي‌دانند.

البته هيچ پاسخ دقيقي براي اين پرسش وجود ندارد. ما فقط مي‌توانيم بگوييم که تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد. البته بايد بدانيد که اين تفاوتها جزئي بوده و در اثر يکپارچه شدن دنياي امروز اين تفاوتها روز به روز کمتر مي‌شوند.

در ادامه با برخي از تفاوتهاي ميان اين دو نسخه از زبان انگليسي آشنا مي‌شويد.

 

املاي کلمات

انگليسي بريتانيايي تمايل دارد که املاي بسياري از کلماتي که ريشه فرانسوي دارد را حفظ کند، در حاليکه آمريکايي‌ها بيشتر سعي مي‌کنند کلمات را همانطور که تلفظ مي‌کنند بنويسند. علاوه بر اين، آنها حروفي را که مورد نياز نيست حذف مي‌کنند. به مثالهاي زير دقت کنيد:

British English

American English

colour

color
centre center
honour honor
analyse analyze
cheque check
tyre tire
favour favor

اگر چه هر دو نسخه‌ي آمريکايي و بريتانيايي زبان انگليسي صحيح هستند، اما املاي آمريکايي معمولاً ساده‌تر است. بنابراين بهتر است بطور کلي از املاي آمريکايي استفاده کنيد، مگر اينکه بخواهيد براي خوانندگان بريتانيايي چيزي بنويسيد.

 

تلفظ

تلفظ‌ها و لهجه‌هاي گوناگوني در انگليسي محاوره‌اي وجود دارد که پرداختن به همه آنها در يک مقاله امکانپذير نيست. بنابراين تنها به تفاوتهاي اصلي بين دو نوع اصلي زبان انگليسي،‌ يعني انگليسي آمريکايي و انگليسي بريتانيايي اشاره مي‌کنيم:

   صداي /r/ ممکن است در بعضي از کلمات انگليسي بريتانيايي رسا نباشد؛ مثلاً کلمات car، park، star و bark را در نظر بگيريد. قاعده‌ي آن اينست که حرف r تنها وقتي که يک حرف صدادار بعد از آن بيايد تلفظ مي‌شود، مانند Iran، British و bring.

   آمريکاييها تمايل دارند کلماتي که به «-duce» ختم مي‌شوند (مانند reduce، produce، induce و seduce) را بصورت /-du:s/ تلفظ کنند. در انگليسي بريتانيايي اين اغلب کمي متفاوت است:/-dju:s/

براي فراگيري سيستم تلفظ IPA اينجا را کليک کنيد.

   آمريکاييها تمايل دارند کلمات را با حذف حروف کاهش دهند. بعنوان مثال کلمه «facts» در انگليسي آمريکايي درست مثل «fax» تلفظ مي‌شود - حرف t تلفظ نمي‌شود.

   گاهي حروف صدادار در انگليسي بريتانيايي حذف مي‌شوند. بعنوان مثال در هيچيک از کلمات «secretary» و «tributary» حرف a تلفظ نمي‌شود.

   گاهي استرس کلمه در هر کدام از دو نسخه آمريکايي و بريتانيايي تفاوت دارد:

advertisement:

American English:  /'/

British English:  /'/

 

لغت

در جدول زير چند کلمه متداول بريتانيايي بهمراه معادل آمريکايي آن ارائه شده است:

British English

American English

معني فارسي
lift elevator آسانسور
trousers pants شلوار
lorry truck کاميون
petrol gasoline بنزين
underground subway مترو
aerial antenna آنتن
rubber eraser پاک‌کن
flat apartment آپارتمان
wardrobe closet جارختي
queue line صف
pavement sidewalk پياده‌رو


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه هفتم اسفند 1388 ساعت 11:32 موضوع | لینک ثابت


The paradox of our age

The paradox of our age

 We have taller buildings but shorter tempers; wider freeways but narrower viewpoints. We spend more, but have less; we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families; more degrees, but less sense; more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too much, laugh too little, drive too fast, get too angry too quickly, stay up too late, get up too tired, pray too seldom and watch too much TV.

We have increased our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom and lie too often. We have learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years. We've been to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. we've done larger things, but not better things; we've cleaned up the air, but polluted the soul.

We've split the atom, but not our prejudice; we've write more, but learn less; plan more, but do less. We've learned to rush, but not wait; we've higher incomes, but lower morals; more food, but less peace; more acquaintances, but fewer friends; more effort, but less success.

These are the time of fast food and slow digestion; tall men and short character; high profits and shallow relationships. These are the times of world peace, but internal warfare; more leisure and less happiness; more kinds of food, but less nutrition.

These are the days of two incomes, but more divorce; of beautiful houses, but broken homes. These are the days of quick trips, but throwaway morality.

It is a time when there is too much in the show window, and nothing in the stockroom. Today, many want to gain the world at the expense of their souls.

Evil is done with both hands, yet we cannot lift a finger for our fellow animals or humans. God has mercy on our souls. Pray without stop and let us examine our own ways.


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در سه شنبه چهارم اسفند 1388 ساعت 13:43 موضوع | لینک ثابت


Improving your motivation for learning English

Imagine yourself in the future

Imagine you can talk to native speakers just like you talk in your first language. Imagine other people wanting to speak English as well as you do. Imagine the possibility of writing e-mail to people from all over the world.

It is helpful to read an article about the advantages of knowing English well. There are two such articles on Antimoon: Why learn English and English makes you feel good.

You should know that it is possible to learn English really well. Just look at other people who have done it.

Remember that you are already good

You already know some English (you're reading an article in English right now). That's a big success! Now it's time for more successes. Time to start using powerful methods of effective learning. Time to gain an impressive knowledge of English.

Remember there is a lot that you don't know

You are good, but your English probably isn't perfect. You probably can't understand English-language TV, read books in English, talk to native speakers easily, write letters without mistakes, etc.

You should never think your English is perfect. Even if you are the best student in your class, always try to find your weak areas and work on them. When you've learned to speak English well, your problems will be quite small: punctuation, rarely used grammar structures, rare words, understanding "street language". Right now, your problems are probably more basic: mistakes in pronunciation, small vocabulary, grammar problems with the present perfect tense and conditional structures.

Use your English whenever you can

This is very, very important. The more you use English, the more you will want to learn it.

Because English is so popular, you can use it everywhere. You can use Google to find English-language websites with interesting information, you can watch American cartoons, you can play adventure games on your computer, you can read interesting books in English, or you can do other things that we write about.

If you do these things, you will not only have fun and learn English. If you see that a new English word lets you understand your favorite TV show (or communicate with people, or beat a computer game), you will want to learn more words. So you will learn English more, use it more, learn it more, use it more... If you also use effective learning methods, your English will grow faster than you can imagine.

Talk to people about English

This is a very simple method, but it is very effective. Here's how it works:

You usually talk about things which interest you. But the opposite is true, too. If you start talking about a boring subject, you will begin to get interested in it.

Imagine you are studying a subject that you hate. You are bored and tired, but you have to pass the test tomorrow. If there are people near you, you have two options: you can tell everybody how much you are suffering or you can tell those people about the things you've learned. If you choose the first option, you will only feel worse.

If you choose the second option, and start a conversation on the "boring" subject, you will begin to look at it in a totally different way. Suddenly it will become a subject worth talking about — therefore, an interesting subject.

How can you begin such a conversation? If you're studying English, you can surprise another person by talking to him/her in English. Say (in English): Hi, I'm studying English and I hate it. Or you can say (in your first language): Hey, I've learned 50 English words today. Do you know what's the English word for ...? If there are no people near you, you can telephone or send an e-mail message to your friend.

What will your friends say? Probably they won't be very interested, but it doesn't matter! The important thing is this: After talking about English, you will study it with much more passion. Try it.

Find a friend who is learning English

If you can find a friend who is learning English and is on a similar level of skill, you will be in an excellent situation:

·         you will have someone to talk about English with. These conversations will increase your interest in English, as explained in the previous section.

·         learning English will be easier, because you will be able to discuss your problems with your friend.

·         you will study English more, because you will want to be better than your friend. :-)

You should meet your friend regularly. Ideally, he/she should live near you, or go to the same school as you. If you absolutely can't find anybody willing to learn English with you, you can try to find somebody by e-mail. This is a worse solution: your conversations will probably be less frequent, and it is difficult to compete with someone who you don't know well.

Spend some money on learning English

If you spend your money on something, you will want to use it. For example, if you buy an expensive tennis racket, you will probably go out and play tennis every day.

This rule is also true for learning English. If you want to increase your desire to learn English, buy a new dictionary, an interesting English-language book, English-language cable TV, etc. The idea is simple: You paid for it, so you will want to use it, and you will improve your English.

There is a problem with this method. It only works for a short time. You usually lose your desire to learn English after a few days. To keep learning, you would have to buy something every week!

However, this method is helpful, because it gives you an impulse to start learning. For example, if you buy a dictionary of phrasal verbs, you will probably learn some words from it. Then you should try to use them. For example, write an e-mail message with these words. This will increase your motivation (as explained before), and you will learn more.

Remember that learning English requires action

We have said this many times. One small action is more powerful than reading hundreds of articles. Yes, we know it is very hard to do things, even if they are good for us. We humans are lazy creatures. That is why not many people speak English well.


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در سه شنبه چهارم اسفند 1388 ساعت 13:39 موضوع | لینک ثابت


مناجات نامه


....I Am Thankful
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark
خدا را سپاس
من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست

I am Thankful...
I can walk.
There are those who have never taken their first step.

خدا را سپاس
من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند

I Am Thankful ...
My heart can be broken.
There are those who are so hardened they cannot be touched
خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و
احساسی رو درک نمیکنن

I Am Thankful ...
For the opportunity to help others.
There are those who have not been so abundantly blessed as I.
خدا را سپاس
به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به
من داده ای بی بهره اند

I Am Thankful ...
I can work.
There are those who have to depend on others for even their most basic needs
من میتونم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین
نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند


I Am Thankful ...
I have been loved.
There are those for whom no one has ever cared.
خدا را سپاس
که کسی هست که منو دوست داره

کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست .


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در سه شنبه چهارم اسفند 1388 ساعت 13:33 موضوع | لینک ثابت


The mercy of Allah (رحمت خداوند)

The mercy of Allah

 

A man woke up early in order to pray the morning prayer in the mosque. He got dressed, made his ablution and was on his way to the mosque.

 

On his way to the mosque, the man fell and his clothes got dirty. He got up, brushed himself off, and headed home. At home, he changed his clothes, made his ablution, and was, again, on his way to the mosque.

 

2nd time, on his way to the mosque, he fell again and at the same spot! He, again, got up, brushed himself off and headed home. At home he, once again, changed his clothes, made his ablution and was on his way to the mosque.

 

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 19:39 موضوع | لینک ثابت


چطور با خواندن، انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

سریع خوانی

معمولاً افراد هنگام مطالعه‌ی یک متن (مثلاً یک روزنامه) سعی می‌کنند با حداقل تلاش و حداکثر سرعت به مضمون اصلی مطلب پی ببرند. شاید بتوان این استراتژی را «سریع خوانی» نامید. در این استراتژی مغز تلاش می‌کند تا جای ممکن کلمات کمتری را بخواند و تنها کسری از ثانیه روی هر کلمه توقف می‌کند. ممکن است زبان‌آموزان نیز این استراتژی را برای خواندن متون انگلیسی بکار بگیرند.

حال باید دید این استراتژی (سریع خوانی) چه ویژگیهایی دارد:

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 19:35 موضوع | لینک ثابت


علاقه عجیب آمریکایی ها به زبان فارسی

آلیسون وایت به دلیل یک فرصت ملاقات، مطالعه زبان فارسی را آغاز کرده است. پیش از اینکه وارد دانشگاه مریلند شود، به دفتر کاری رفت و یک پرفسور با وی دوستانه درباره شرکت در کلاس صحبت کرد. اما اکنون او خوشحال است که آن روز را از دست داده است: “من حقیقتاً خرسندم که فارسی را آموخته ام.” آنچه که امروزه مبهم وپیچیده به نظر می رسد، با اهمیت است. ایران به طور ثابت در اخبار مطرح است.

امریکا در چند ماه گذشته تحریم را به خاطربرنامه های اتمی صادر کرده است.”در جهان امروزه فارسی واقعا ضروری است و این زبان بسیار زیبایی است.”

تحصیل زبان فارسی در دانشگاه مریلند در حال گسترش وافزایش است. دانش آموزان به این زبان صحبت می کنند، اشعار مولوی ودیگر ادیبان فارسی را از بر می خوانند، فیلم های ایرانی را تماشا می کنند وگاهی درباره سیاست های کشور و روابط کاربردی آن با امریکا بحث می کنند. به گفته نریمان فروردین، این دانشگاه امیدوار است که امسال دانشجویی ارشد و ورودی خود در زبان فارسی را افزایش دهد.

این امر بر یک گرایش ملی سایه افکنده است. براساس نتایج زمینه ای که چند ماه پیش توسط انجمن زبان های مدرن منشر شد، علاقه به زبان های اروپایی و اندیشه های غیر معمول سنتی در امریکا افزایش یافته است.
دانش آموزان بیشتری از سطح کشور در کلاس های زبان ثبت نام می کند و این خصوصا برای زبان های خاورمیانه وآسیایی صدق می کند.

کلاس های زبان چینی از سال های ۲۰۰۲ تا۲۰۰۶، ۵۱درصد درصد افزایش داشته است و به رقم ۵۲ هزار نفر رسیده است، زبان کره ای ۳۷درصد درصد رشد داشته است و به بیش از۷هزار رسیده است. کلاس های عربی بیش از ۱۲۶درصد افزایش داشته وبه حدود۲۴هزار رسیده است.

ثبت نام درکلاسهای زبان فارسی دوبرابر شده است. اگرچه هنوز مجموع حدود ۲۳هزار کم است خصوصا در مقایسه با زبان های معمول مانند اسپانیایی.

امروزه ضرورت جدیدی وجود دارد. کرین ریدینگ که در دپارتمان درحال گشترش مطالعات عربی واسلامی دانشگاه جورج تاون تدریس می کند، می گوید که آمریکایی ها بیش از همه زبان آموز دارند. آنها در زمینه منافع ملی ویا شغلی نیازی حیاتی دارند و مایلند که برای زمان وتلاش خود سرمایه گذاری کنند.

اوایل سال ۲۰۰۷، جورج بوش اعلام کرد که بودجه فدرال بیشتری برای تشویق دانش آموزان به یادگیری زبان های استراتژیک مثل عربی وماندرین، باید اختصاص یابد.
امر دیگری که تغییر یافته است این است که مدارسی مثل جورج تاون در کلاس های زبان خود تاکید بیشتری بر فرهنگ، سیاست، موسیقی، هنر و زندگی روزمره دارند.

وایت، دانشجوی سال سوم دانشگاه مریلند می گوید که واژگان تنها اسامی اولیه مثل رنگ ها وغذاها نیستند، بلکه اسامی شعرا را هم دربرمیگیرد. اگر شما دسترسی به فرهنگ یا ادبیات نداشته باشید، نمی دانم چه چیز یاد خواهید گرفت.

وایت سابقاً و زمانی که در دبیرستان کلمبیا بود هیچ چیز درباره ایران نمی دانست. اکنون ودر طول ادبیات کهن فارسی ، از کودتای ۱۹۵۳ایران، انقلاب اسلامی، ماجرای گروگانگیری، جنگ ایران وعراق مطلع است و امروزه وی همه جا ارجاعی به ایران را می بیند.خصوصا در سال گذشته، هر زمان که روزنامه را باز می کردم چیزی درباره ایران وجود داشت، هیچ کس درباره آن سکوت نمی کند.

درکنار آموختن زبان وادبیات فارسی، وی در کلاسهای ایران مدرن نیز شرکت می کند، که در آنها دانشجویان سوالات بسیاری می پرسند.
هرگاه سایر دانشجویان متوجه می شوند که وی فارسی می خواند، وی صحبت های طولانی درباره آن خواهد داشت. برخی مردم از آن شگفت زده می شوند اما اغلب آنرا به خوبی می پذیرند.

وایت امیدوار است امسال به خانه زبان منتقل شود.آپارتمانی در محوطه دانشکده که از گروههای بهم پیوسته دانشجویانی تشکیل شده است که در خانه فارسی صحبت می کنند.درکلاس اخیر اشعار شعرای فارسی دهه های ۱۹۵۰ ۶۰ را با صدای بلند می خوانند.

وایت می گوید که حتی هنگامی که فارسی صحبت می شود، شاعرانه و زیبا به نظر می رسد. وی که اکنون درباره برنامه های شغلیش فکر می کند، معتقد است:”من جذب فرهنگ فارسی وزبان فارسی شده ام و هیچ گاه نمی خواهم مطالعه آنرا متوقف کنم.”


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 19:32 موضوع | لینک ثابت


روش های ساده آموزش زبان انگلیسی

World News in Easy English  July 2007

Alan Johnston freed
The British reporter Alan Johnston, who had been held in Gaza by Palestinian militants called the Army of Islam since the 12th March, was let go on the 4th of July. The motive for this capture was the demand to end the sanctions by the West against the Palestinian government. They also demanded the release of Palestinian prisoners held by the United Kingdom. He said he was not tortured by his kidnappers, but it was the worst time of his life, as he did not know what was going to happen to him. At one point a militant group had claimed that they had killed him. There were many calls to release him by the Palestinian and British governments, the European Union and by thousands of individuals. Alan had been living in Gaza for three years before his capture. Reporters had been captured before in Gaza, but this was the longest anyone had been held for.

The New 7 Wonders of the World
A big ceremony was held in Lisbon, Portugal on July 7th to declare the new 7 wonders of the world. More than 100 million people around the world voted and the highest seven in no rank of order are Machu Picchu in Peru, the Coliseum in Italy, the Statue of Christ
Redeemer in Brazil, The Great Wall of China, Chichén Itzá in Mexico, The Taj Mahal in India and Petra in Jordan.  This initiative was started by Bernard Weber, a Swiss filmmaker to help unite the world and celebrate global heritage. The original 7 wonders of the world were determined more than 2000 years ago and mostly include wonders that no longer exist, such as the Hanging Gardens of Babylon. The only surviving wonder from that period are the Great Pyramids of Giza, which were now given a special status and set above the new seven wonders. The ceremony has been criticized however, as most of the votes were done through internet or phone, there was little control on double voting and popular voting is not based on science.

Harry hype
At midnight on the 21st of July, the seventh and final book of the Harry Potter series written by J.K. Rowling, called Harry Potter and the Deathly Hallows, was released in the bookshops. Thousands of people around the world were lining up outside the bookshops ready to buy a copy and already 72 million books were sold within the first 24 hours. The author has created a whole magical world about a boy with special powers and his adventures with his friends and life in Hogwarts, the school of magic. Fans of Harry Potter were both excited and sad to read the last book as they have gotten very attached to all the amazing characters. Even J.K. Rowling said she had cried while writing one of the last chapters. These books have made the author one of the most successful and well-off writers of all times.

Taliban kidnap 23 South Koreans
The Taliban captured 23 South Korean church members on the 19th of July during a bus journey in the Ghazni province of Afghanistan.  They did this, as they want the Afghan government to release 23 Taliban prisoners in exchange for these prisoners. A week later they killed the leader of the group, a pastor and a few days later they killed yet another member. They said it was because the government has still not granted them their wishes. It is not yet certain whether the government will release the Taliban prisoners. In March of this year, 5 Taliban prisoners were released for a kidnapped Italian reporter, but the government said that this would not happen again, as they don’t want to encourage more kidnappings. Face-to-face talks between the Taliban and South Korean and Afghan officials have been planned for August


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 19:28 موضوع | لینک ثابت


مصر

Popularly known as the land of pharaohs and pyramids - Egypt is one of the most popular tourist destinations in northeastern Africa. From attractions ranging from the red sea to the Sinai Desert and Cairo to Abu Simbel, Egypt is a magical destination which you must take a visit at least once in your lifetime!

All of the cities in Egypt are dotted with awe-inspiring ancient monuments and temples, high mosques, and exciting museums. For instance, a visit to Cairo – Egypt’s capital as well as the largest city in Africa – would be really a great experience. Among many of its marvelous attractions are the Hanging Church - the seat of Coptic worship, the Ben Ezra – the oldest synagogue in the country, Ibn Tulun mosque - one of the largest in the world, the Al-Azhar mosque within which the oldest university in the world is situated, the modern opera house, and the Egyptian Museum housing more than 1, 00,000 artifacts including mummies, pottery, and ancient jewelry.

Egypt, Giza Sphinx

Perhaps, most interesting as well as significant of Egypt’s attraction would be the pyramids of Giza, which are one of the Seven Wonders of the World. Each pyramid consists of tomb of different Egyptian kings, of which the most remarkable is the Great Pyramid of Khufu, built by Pharaoh Khufu of the Fourth Dynasty in around 2560 BC. Also, great are the pyramids of pharaohs such as Kafhre and Menkaura. One of the interesting things regarding these monuments is the image of Sphinx – a cat-like structure lying on its front. A specialty of this structure is that it is carved out of a single block of stone.

After Giza pyramids, the most frequently visited Egyptian site is Luxor whose prime attraction is the world’s largest ancient site - Karnak Temple, situated on the banks of the Nile River – the longest in the world. The focal point of the temple is an open air museum with four parts such as the precincts of Amon-Re, Amenhotep IV temple, Mut, and Montu.

Close to the Egyptian border near Sudan, Abu Simbel is another great destination, with amazing monumental treasures such as the magnificent rock temples of Hathor and Re-Harakhte. Abu Simbel’s attractions also include the Lake Nasser, a man-made lake erected during 1960s. Apart from these, Abu Simbel hosts a range of events and festivals including Abu Simbol – the light and sound show, Lake Nasser Cruise, and Sun Festival.

Interesting destinations in Egypt also include Alexandria – the second largest city as well as the main port of Egypt. Of its main attractions are Graeco-Roman Museum, Pompei’s Pillar, and the Roman Amphitheatre. Other popular attractions in Egypt include Aswan with highlights like Nubian Museum; Port Said – an unusual destination famed for its colonial architecture and parks and gardens; and Siwa Oasis – a marvelous destination to relax as well as swim.

Explore the history of Egypt by taking a tour to destinations such as El-Alamein and the commonwealth war cemetery. Egypt also has to its credit the largest desert in the world – the Sahara, stretching more than 3,320,000 square miles.

Besides many other things to do in the country, a cruise on the River Nile (referred to as Egypt’s lifeblood) would be a fabulous experience. The country also has superb options for activities like swimming, diving, and snorkeling


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 19:25 موضوع | لینک ثابت


پایه گذران سایت های معروف

پایه گذران سایت های معروف

1- لاری پیچ و سرگئی برین

این دو در سال 99 میلادی برابر با 77شمسی زمانی که تنها 24 سال داشتند موتورجستجو بزرگ گوگل را راه اندازی کردند.جالب اینکه کارشان در یک گاراژ شروع کردند.بعد از مدتی با کار وتلاش و مدیریت صحیح هر دو اینها شرکتی چند میلیارد دلاری را بوجود آوردند که اینترنت را به جنبش در آورد.

2- جری یانگ و دیوید فیلو

 

درحالی که جری 26 سال و دیوید 28 ساله بود یا هو  را تاسیس کردند این

موتورجستجوی یا هو رقیب سر سخت گوگل محسوب می شود این دو نفر  در حال حاضر پس از پیشنهاد 44/6 میلیارد دلاری مایکرو سافت برای خرید یاهو پر خبرترین افراد محسوب می شوند.

 

3- پییر امیدیار

درسال 95 م برابر با 74 ش در 28 سالگی ebay را به عنوان حراجی آنلاین

یا خرید و فروش اینترنتی را باب کرد .در سال 97 م روزانه هشتصد هزار حراجی داشته و درپایان سال 98م بیش از یک میلیون نفر عضو داشته است وحدود 3 میلیارد سرمایه جمع کرده است این حکایت ادامه دارد..... جالب است بدانید که سیستم اولیه ebay را یک ایرانی ساکن فعلی کالیفورنیا  در تعطیلات آخر هفته طراحی کرد.او نمی دانست که کار او دنیای تجارت را دگرگون می کند

4- بلیک راس

در سال 2003 م برابر با 82 ش در 19 سالگی توانست کمپانی mozila را راه اندازی کنداز آن پس این شرکت شروع به بزرگ شدن کرد اکنون توانسته با جلب کاربران اینترنتی به سمت مرورگر mozila firefoxیا همان روباه آتشی ثابت کند که استفاده از آن بیش از مرورگرهای دیگربرای کاربران راحت تر وامن تر است.

شما چه فکر می کنید؟


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 15:21 موضوع | لینک ثابت


حرفهای برای ایجاد انگیزه در زندگی

حرفهای برای ایجاد انگیزه در زندگی

1-Successful people are always looking for opportunities to help others.

 

Unsuccessful  people are always asking,what,s in it for me?

1-انسانهای موفق همیشه به دنبال فرصت هستند تا به دیگران کمک کنند.اما افراد نا موفق قبل از انجام هر کاری همیشه از خودشان می پرسند:این کار چه سودی برای من دارد.؟

 

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 15:9 موضوع | لینک ثابت


جمله هاي التزامي

جمله هاي التزامي

بعد از بعضي از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to مي توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود كه در اين حالت جمله به گذشته اشاره مي كند و به آن جمله التزامي گويند.

افعال ناقصي را كه مي توان بشكل التزامي نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت 14:43 موضوع | لینک ثابت


مکالمات روزمره و کاربردی

|جدا نمیدونم چطور از شما تشکر کنم (نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم)
I`ve no word to express my seep gratitude


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه سی ام بهمن 1388 ساعت 9:56 موضوع | لینک ثابت


احادیث در زبان انگلیسی

اصل و پایه عقل پس از ایمان به خداوند متعال، مهرورزی و محبت کردن با مردم است.

امام صادق (ع)

 

After faith in God, the principle and basis of wisdom are kindness and sympathy on people.

Imam Sadegh (peace be upon him)


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه سی ام بهمن 1388 ساعت 9:40 موضوع | لینک ثابت


The Longest English Word

 The Longest English Word

طولانی ترین کلمه انگلیسی!

تا حالا به این فکر کردید که طولانی ترین کلمه انگلیسی چیه؟ و یا حتی می تونید حدس بزنید چند حرف داره؟

در میان کلمات کلیه فرهنگ لغات انگلیسی کلمه " pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" که نام یک بیماری شش است با 45 حرف طولانی ترین کلمه است.

در میان کلمات غیرفنی کلمه "flocci nauci nihili pili fication" با 29 حرف بیشترین طول را دارد و به !

تا حالا به این فکر کردید که طولانی ترین کلمه انگلیسی چیه؟ و یا حتی می تونید حدس بزنید چند حرف داره؟

در میان کلمات کلیه فرهنگ لغات انگلیسی کلمه " pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" که نام یک بیماری شش است با 45 حرف معنای "هیچی" است(حالا خوبه هیچیه اگه یه چیزی میشد چند حرف داشت).

در میان اسامی مکانها تپه زیر در نیوزلند با نام 85 حرفی

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahul

دارای طولانی ترین نام می باشد.

 توصیه می کنم برای تفریح به این تپه نرید چون نصف وقتتون صرف خوندن اسم تپه میشه. بعداً هم نمیتونید بگید کجا رفتید!

یه پروتئین هم وجود داره که من فکر نمی کنم تا حال کسی اسم کاملش رو گفته باشه و 1185 حرف داره! اسمش اینه:

acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl-
phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl-
aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl-
threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl-
glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl-
glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl-
tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl-
arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl-
threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl-
arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl-
asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl-
threonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl-
alanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl-
asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-
threonylserylalanylprolylalanylserine

اگه بگردید ممکنه اسم خودتون رو لابلاش پیدا کنید! تا جایی که من فهمیدم مربوط به یه ویروسه که گیاهان و خصوصاً تنباکو رو آلوده می کنه. این که اسمشه خدا میدونه خودش چیه!


 

نوشته شده توسط سجاد حاجی زاده در جمعه هفتم فروردین 1388 ساعت 11:57 موضوع | لینک ثابت